Prijava na lokostrelski tečaj

INFORAMCIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

LK Ljubljana bodočemu lokostrelcu skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov posreduje
naslednje informacije:

1.) Identiteta in kontaktni podatki kluba (upravljavca osebnih podatkov):
Lokostrelski klub Ljubljana
Majde Vrhovnikove 14
1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: info@lkljubljana.si
telefon: +386 51 777 200

2.) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Iztok Fröhlich
e-pošta: info@lkljubljana.si
telefon: +386 51 777 200

3.) Namen obdelovanja osebnih podatkov:
LK Ljubljana obdeluje osebne podatke svojih članov in tečajnikov na podlagi njihove izrecne privolitve z
namenom zagotovitve normalnega delovanja kluba, predvsem pa z namenom ugotavljanja izpolnjevanja
pogojev za udeležbo na tečaju oz. članstvo v klubu, informiranja svojih članov o vseh zadevah
pomembnih za delovanje kluba ter o dogodkih povezanih s klubom .

4.) Uporabniki osebnih podatkov:
Osebne podatke, pridobljene od tečajnikov in/ali članov kluba LK Ljubljana uporabljajo zgolj organi in
telesa kluba, in sicer zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj kluba.

5.) Obdobje hrambe osebnih podatkov:
LK Ljubljana bo osebne podatke svojih tečajnikov in članov hranil ves čas njihovega delovanja v klubu ter
še v obdobju po prenehanju in sicer za potrebe spremljanja statističnih podatkov.

6.) Pravice tečajnikov in članov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Tečajniki in člani kluba imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:
- pravico, da od kluba zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov;
- pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov; ter
- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

7.) Posredovanje osebnih podatkov kot pogoj za včlanitev v klub:
Posredovanje osebnih podatkov, kot izhajajo iz pristopne izjave, je pogoj za včlanitev v klub LK Ljubljana.
V kolikor bodoči član navedenih podatkov ne posreduje klubu, slednji ne more postati član kluba LK
Ljubljana.